Get Adobe Flash player

Contact


Stichting Mega Meike
Met hulp van familie en veel lieve vrienden is de stichting Mega Meike op woensdag 26 september 2012 opgericht. Samen willen we Meike en haar ouders steunen in dit loodzware traject.


Bankgegevens

  • ING 6188155
  • IBAN NL42 INGB 0006188155
  • BIC INGBNL2A
  • KvKnummer: 56120664

 

Donatiemeter
Het doel is om een streefbedrag van 100.000,- in te zamelen. Dit bedrag is gebaseerd op andere lotgenootjes die hier mee te maken hebben gehad. Mocht overhoopt het geld dat is opgehaald voor Meike om wat voor reden dan ook niet meer nodig zijn, dan zullen alle opbrengsten gedoneerd worden aan Villa Joep, Kika of een lotgenootje. Villa joep is een landelijke stichting die zich inzet voor onderzoek naar neuroblastoom.


Vragen?
Heb je vragen over de stichting, ideeën voor acties of wil je zelf een bijdrage leveren dan kun je contact opnemen via e-mail.


Promotiemateriaal
Heb je voor een bepaalde actie behoefte aan informatie of promotiemateriaal nodig, dan kun je dit opvragen via promotie@megameike.nl

De Flyers kun je hier downloaden:
Nederlandse Flyer (PDF)
Engelse Flyer (PDF)


Volg Mega Meike
 


Meer informatie over de stichting Mega Meike
Meike komt alleen in aanmerking voor de behandeling in Amerika en kan niet dichterbij worden behandeld om onderstaande redenen:

 • Er is geen Europese studie / behandeling met de in de VS gebruikte antilichamen
 • De Europese instantie die geneesmiddelen toetst heeft de stoffen nog niet goedgekeurd
 • Er is nog geen farmaceut die één van de stoffen op de markt brengt

De aanvraag voor de vergoeding van de medische behandeling van Meike moet nog behandeld worden door de zorgverzekeraar. Kosten die gerelateerd zijn aan de behandeling zoals reis-,verblijfs- en onkosten tijdens haar behandeling in Amerika worden niet vergoed.  Daarom is de stichting Mega Meike in het leven geroepen om hiervoor geld in te zamelen. Het bedrag van € 100.000 is gebaseerd op ervaringen van gezinnen die Meike zijn voorgegaan en is noodzakelijk om onder andere een thuis in Philadelphia te creëren en in levensonderhoud te voorzien. Tevens zal de tante van Meike, de zus van haar moeder mee gaan naar Amerika om hun, gezien het zware traject,  hierin te ondersteunen. Meike moet minstens 6 maanden in Philadelphia blijven.

Het uittreksel van de KvK met hierin de doelstelling  is voor een ieder op te vragen. De notariële akte van oprichting van de Stichting Mega Meike kan op verzoek toegestuurd/ingezien worden. De notariële akte is op 26 september 2012 opgesteld door notariskantoor Kragd te Den Haag.